Kategorie

Audyt stanu BHP

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników jest możliwe m.in. poprzez odpowiedni nadzór i kontrolę warunków pracy. Wyróżnić można dwie metody, które polecam wprowadzić wg poniższej kolejności:

  • Audyt tzw. „zerowy” (podstawowy) stanu BHP sprawdzający ogólną zgodność z obowiązującymi przepisami. Przykład takiego audytu znajdziesz tutaj. Jest to lista sprawdzająca Państwowej Inspekcji Pracy, zawiera również pytania w zakresie kadrowo-płacowym. Dobrą praktyką jest zlecenie takiego audytu osobie z zewnątrz firmy, co zapewni obiektywność.
  • Regularne audyty czy inspekcje stanu BHP poszczególnych obszarów (np. miejsc w zakładzie pracy) wg ustalonego harmonogramu.

Warto podkreślić, że audyt czy inspekcja nie muszą skupiać się wyłącznie na kontroli stanu fizycznego ale mogą, a nawet powinny, sprawdzać również inne zagadnienia takie jak m.in. status szkoleń BHP, kwalifikacje (uprawnienia) zawodowe czy realizację ochrony zdrowia pracowników.

W przypadku średnich i dużych firm warto pomyśleć o stworzeniu krótkiej procedury opisującej proces (zakres, okresy, wzory list sprawdzających itp.) kontroli stanu BHP.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *