Kategorie

Ryzyko zawodowe

Z punktu widzenia BHP, prawidłowa, rzetelna ocena ryzyka zawodowego to najważniejszy element skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Wg definicji to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy (Polska Norma PN-N-18002).

Jak ocenić ryzyko zawodowe?

1) Po pierwsze należy dokonać analizy zagrożeń na stanowisku pracy na podstawie zebranych informacji, takich jak m.in.:

 • zadania wykonywane na stanowisku pracy
 • stosowane środki pracy a w tym maszyny, urządzenia i narzędzia
 • wymagania prawne specyficzne dla tego stanowiska pracy np. dodatkowe uprawnienia
 • sprawdzenie czy na ww. stanowisku mogą pracować kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawne lub młodociane
 • wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych jakie miały miejsce w przeszłości
 • wyników pomiarów czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych

Wyżej wymienione są jedynie przykładami i nie wyczerpują szerokiej listy.

2) Po drugie, należy oszacować poziom ryzyka zawodowego na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów.

Warto zajrzeć do gotowych wzorów i na ich podstawie dokonać weryfikacji w odniesieniu do warunków pracy panujących w danej firmie. Szeroką listę kart znajdziecie tutaj. Zostały one opracowane przez ekspertów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (CIOP).

3) Po trzecie wreszcie należy udokumentować cały proces i zapoznać z wynikami pracowników. Brak jest uregulowanych prawem wzorów zarówno jeśli chodzi o udokumentowanie procesu jak i wzoru potwierdzającego zapoznanie pracownika z oceną ryzyka zawodowego.

Jaką metodę wybrać do oceny ryzyka zawodowego?

Metod oceny ryzyka zawodowego jest całe mnóstwo. Najczęściej stosowanymi są oparte o polską normę i risk score. Jeśli interesuje Cię pogłębienie tej tematyki zapraszam na strony Państwowej Inspekcji Pracy i CIOP. Link do tych stron znajdziesz tutaj.

O tym pamietaj!

 • ocenę ryzyka zawodowego należy udokumentować
 • z wynikami oceny należy zapoznać pracowników
 • karty oceny ryzyka zawodowego powinny być w miarę możliwości jak najprostsze w części z która zapoznajesz pracowników
 • warto pamiętać, aby pracownicy byli jak najbardziej wdrożeni w sam proces analizy ryzyka. Dzięki temu, powinny przestrzegać zaleceń zawartych w dokumencie i nie będą czuć że zostało im to narzucone
 • należy dokonywać przeglądu i weryfikacji oceny ryzyka zawodowego w przypadku: tworzenia nowych stanowisk pracy, przy wprowadzaniu zmian na stanowisku pracy, w przypadku zmiany przepisów/wymagań, po wypadku ciężkim lub śmiertelnym. Zaleca się również okresową np. raz w roku analizę ryzyka zawodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *