Kategorie

Szkolenia BHP

Wyróżniamy dwa rodzaje szkoleń BHP:

  1. wstępne czyli przed rozpoczęciem pracy przez pracownika, studenta lub stażystę czy pracownika odbywającego praktyczną naukę zawodu. Szkolenie to dzieli się na na tzw. instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy
  2. okresowe czyli powtarzalne w zdefiniowanych przez rozporządzenie odstępach czasowych

Kto może prowadzić szkolenia BHP?

  • Inspektor/Specjalista ds. BHP zatrudniony w zakładzie pracy
  • Inspektor/Specjalista spoza zakładu pracy
  • Jednostka szkoleniowa prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie BHP
  • W przypadku szkoleń wstępnych osoba wyznaczona przez pracodawcę posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie, w praktyce posiadająca również (co najmniej) ważne szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami

Uwaga!

W każdym przypadku należy pamiętać o odpowiedniej dokumentacji szkoleniowej takich jak programów szkolenia, dzienników zajęć, rejestru wydanych zaświadczeń czy protokołu przebiegu egzaminów a także odpowiednich warunków lokalowych.

Jaka jest tematyka szkolenia?

Tematykę szkolenia ściśle określa (jako minimum) rozporządzenie w sprawie szkoleń BHP (z późniejszymi zmianami).

Kto może być zwolniony ze szkolenia BHP?

W przypadku szkoleń wstępnych BHP brak konieczności ponownego szkolenia dotyczy w praktyce jedynie osób przedłużających stosunek pracy z tym samym pracodawcą.

W przypadku szkoleń okresowych:

  • pracownik posiadający zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w tej samej grupie stanowisk co u obecnego pracodawcy (np. kierownicze, robotnicze itp.) ukończone u innego pracodawcy i mające nadal ważność
  • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych (w praktyce pracujący z komputerem nie mniej niż 4 godziny dziennie) jeśli kategoria ryzyka do której zakwalifikowany jest pracodawca (uzależniona od wypadkowości, zobacz tu) jest równa lub niższa niż trzecia

Jakie dokumenty potwierdzają odbycie szkolenia?

Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (wzór z rozporządzenia)

Zaświadczenie o kończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (wzór z rozporządzenia)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *