Kategorie

Formy popularyzacji tematyki BHP

Zacznijmy od najpopularniejszych form popularyzacji tematyki bhp powszechnie nam znanych:


Szkolenia bhp – szerzej o tej najpopularniejszej formie będę jeszcze pisał odrębny artykuł
Plakaty – to jedna z najbardziej popularnych form promocji tematyki bhp. Najczęstszym problemem jest
jednak zbyt duże przeładowanie ilością informacji, brak schematów i wizualizacji zagrożeń.
Instrukcje bhp – podobnie jak szkolenia bhp jest to wymóg prawny i podobnie jak w przypadku plakatów
są często przeładowane ilością zawartej w nich treści, brakuje w nich wizualizacji zagrożeń i ciekawych
schematów. Ważne, aby instrukcje umieszczone były również w widocznym miejscu i łatwo dostępne dla
pracowników.
Szkolenia w zakresie udzielania I pomocy i reagowania w przypadku pożaru – szkolenia te cieszą się
niesłabnącą popularnością, mi.in ze względu na to, że informacje tam przekazane można wykorzystać
zarówno podczas pracy jak i w życiu prywatnym. Wiedza w zakresie resuscytacji, opatrywania ran,
korzystania z defibrylatora czy użycia gaśnicy podczas takiego szkolenia przekazywana jest w sposób
praktyczny i namacalny, co niewątpliwie podoba się słuchaczom. Warto tu również wspomnieć o
szkoleniach w zakresie I pomocy dedykowanym np. wypadkom drogowym, podczas takiego szkolenia
można „przemycić” również elementy związane z bezpieczeństwem jazdy.
W zakresie bezpieczeństwa pożarowego ważne jest aby po próbnej ewakuacji przekazać pracownikom
informację zwrotną np. jaki był czas ewakuacji, czy był odpowiedni, czy zauważono nieprawidłowości itp.,
aby cała akcja nie polegała tylko na „masowym” wyjściu z budynku i powrocie do niego po odczekaniu
odpowiedniego czasu.
Newsletter – w formie pisemnej (gazetka) lub mailowej przypominają w regularnych odstępach czasu
pracownikom o zagrożeniach i dobrych praktykach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Forma
mailowa ma tą przewagę ze względu na możliwość dołączenia hyperlików do ciekawych materiałów w
formie interaktywnej lub obrazowej. Minusem jest to, że najprawdopodobniej nie dotrze do
pracowników zatrudnionych przy produkcji.
Ulotki – skierowane zarówno do pracowników jak i gości zawierają z reguły podstawowe informacje w zakresie bhp lub promują określoną tematykę.

Konkursy – mogą przybrać formę zarówno konkursów indywidualnych jak i drużynowych tj. np. rywalizacji
pomiędzy poszczególnymi departamentami czy jednostkami lokalnymi. Tematyka może być różna,
najczęściej dotyczy redukcji ilości wypadków przy pracy czy najciekawszych udokumentowanych
nieprawidłowości w zakresie bhp lub dobrych praktyk w tym zakresie. Konkursy mogą być organizowane
w ujęciu miesięcznym, kwartalnym czy rocznym.
Propagowanie kampanii społecznych – przekazanie w formie mailowej lub gazetki informacji na temat
bieżących kampanii w zakresie bezpieczeństwa organizowanych przez:

Kolejne przykłady opisywać będą bardziej nowatorskie podejście w zakresie popularyzacji tematyki bhp, i są to m.in:


Filmy – ciekawym rozwiązaniem jest umieszczenie w miejscach łatwo dostępnych ekranów
wyświetlających informacje na temat bezpieczeństwa. Mogą to być stanowiska pracy na halach
produkcyjnych lub jadalnie. Ważne jest jednak aby te informacje okresowo aktualizować, aby nie
znudziły się zbyt szybko pracownikom.
„Złote zasady pracy” (tzw. „golden rules”) – to wykaz np. pięciu lub dziesięciu (ważne żeby nie było ich
zbyt dużo) głównych zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ustalony najlepiej z pracownikami i
wywieszony w widocznym miejscu. Ważne jest aby zasady te były jasne i czytelne dla pracowników, tzn.
żeby nie było możliwości dowolnej interpretacji ustalonych zasad.
Tydzień bezpieczeństwa – w okresie niezbyt dużego natężenia pracą można zorganizować tydzień
bezpieczeństwa pracy w ramach którego można przeprowadzić wiele akcji poświęconych różnym
aspektom bezpieczeństwa w naszym przedsiębiorstwie. Można w tym celu wykorzystać wiele z ww.
form popularyzacji tematyki bhp takich jak np. konkursy, newslettery, filmy czy dodatkowe szkolenia. Im
bardziej interaktywne będą to formy, tym większe powodzenie akcji. Ważne jest aby zaangażować w całą
akcję najwyższe kierownictwo.
Spotkania z pracownikami przed pracą i raport bezpieczeństwa stanowiska pracy – to np. regularne spotkania z
pracownikami mające na celu wspólne omówienie zaobserwowanych
zagrożeń na stanowisku pracy. W celu ułatwienia pracownikowi zidentyfikowania zagrożeń można stworzyć szablon obszarów pracy (np. maszyna, drogi i dojścia, środki chemiczne, bezpieczeństwo
pożarowe itp.) wg którego pracownik będzie potwierdzał gotowość do rozpoczęcia pracy lub zaraportuje
ewentualne zagrożenia.
Wdrożenie w proces oceny ryzyka i opracowania instrukcji bhp – istotne jest aby w miarę możliwości
wdrożyć pracowników w proces oceny ryzyka zawodowego i opracowania instrukcji czy procedur
wewnątrzzakładowych. Pracownicy, którzy muszą dostosować się tylko do narzuconych norm i procedur,
bardzo często starają się je „obchodzić” dlaczego? dlatego, że te procedury „nie są ich” tzn. nie były z
nimi konsultowane i mogą zawierać wiele błędów, bo najczęściej były tworzone przez jedną osobę –
często jak wiemy z doświadczenia przez Specjalistę ds. BHP.
Ww. praktyka nie jest czymś nowym jeśli w ten właśnie sposób opracowujemy ryzyko zawodowe dla
poszczególnych stanowisk pracy, niemniej jednak ważne poszerzyć jej zakres o pozostałe dokumenty
wewnątrzzakładowe.
Program Wellness – to szerokie pojęcie programów w zakresie dobrego samopoczucie w pracy . W
ramach tego programu(ów) pracownicy są nie tylko edukowani. To cały wachlarz programów również
antystresowych, w zakresie zdrowego żywienia itp.
Stacje bhp – to miejsca wydzielone w zakładzie pracy, gdzie pracownicy mogą sprawdzić i porównać
różne rozwiązania w zakresie np. środków odzieży indywidualnej.
Programy komputerowe i symulatory – to bardzo nowoczesne rozwiązania takie jak np. symulatory wózków
widłowych czy lista sprawdzająca stanowisko pracy biurowej pod kątem ergonomicznym. Ze względu na
wysoką cenę symulatorów na te rozwiązania stać w przeważającej większości koncerny
międzynarodowe. W przypadku programów w zakresie ergonomii wiele jest darmowych. Zasada ich
działania polega najczęściej na przypominaniu o zrobieniu krótkiej przerwy i np. wykonaniu kilku ćwiczeń
rozciągających czy rozluźniających.
Metoda BBS – to metoda obserwacji niebezpiecznych i bezpiecznych zachowań pracowników. Szerzej o
tej metodzie pisaliśmy w artykule „Obserwacje (nie)bezpiecznych zachowań. Program „BBS”.


Pamiętajmy, aby formy popularyzacji tematyki bhp były adekwatne do zagrożeń w miejscu pracy. W tym
celu warto jest wybrać kilka najskuteczniejszych rozwiązań i dostosować je do warunków jakie panują w
naszym zakładzie pracy.

Pamiętajmy też, że zbyt duże przeładowanie tematyką BHP może powodować skutki odwrotne do
zamierzonych.


Zapraszamy do dyskusji oraz „promowania” własnych pomysłów. Piszcie do mnie i dzielcie się swoją
wiedzą a najciekawsze pomysły opiszę na mojej stronie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *