Kategorie

Ocena ryzyka zawodowego

Pracodawca:
1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz
stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;
2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną
pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami
Art. 226. Kodeksu Pracy


  • Ryzyko zawodowe

    Z punktu widzenia BHP, prawidłowa, rzetelna ocena ryzyka zawodowego to najważniejszy element skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy. Czym jest ocena ryzyka zawodowego? Wg definicji to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną…