Kategorie

Szkolenia BHP

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
Art. Art. 2373. § 1


  • Szkolenia BHP

    Wyróżniamy dwa rodzaje szkoleń BHP: wstępne czyli przed rozpoczęciem pracy przez pracownika, studenta lub stażystę czy pracownika odbywającego praktyczną naukę zawodu. Szkolenie to dzieli się na na tzw. instruktaż ogólny…