Kategorie

Tag: karta charakterystyk zagrożeń zawodowych


  • Ryzyko zawodowe

    Z punktu widzenia BHP, prawidłowa, rzetelna ocena ryzyka zawodowego to najważniejszy element skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy. Czym jest ocena ryzyka zawodowego? Wg definicji to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną…